Circulaire grensbedragen Rijksoverheid onder de drempel

Toon pagina in menu

Deze circulaire bepaalt op basis van de waarde van de opdracht, welke aanbestedingsprocedure in een concreet geval de aangewezen procedure is. De genoemde bedragen gelden voor de Rijksoverheid en vanaf 1 september 2015. 

Aanleiding voor het wijzigen van deze circulaire voor de Rijksoverheid is een verandering van beleid met betrekking tot opdrachten met een waarde tussen de €33.000,-- en €50.000,--. Voor deze opdrachten moet een afweging worden gemaakt voor de één op één gunning dan wel de meervoudig onderhandse gunning op basis van de in de Gids Proportionaliteit genoemde afwegingsaspecten. Voor controle en verantwoordingsdoeleinden is vereist dat deze afweging wordt vastgelegd in het inkoopdossier. Daarnaast moet deze motivering op grond van artikel 1.4, derde lid Aanbestedingswet 2012, op diens schriftelijk verzoek aan een ondernemer worden verstrekt.

Circulaire