Integrale aanpak kindcentrum Meerssen

In de gemeente Meerssen wordt een nieuw kindcentrum gerealiseerd. Een consortium van Pellikaan, Heton en de architect Povse & Timmermans zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw en meerjarig onderhoud en exploitatie van het gebouw. Een zogenaamd geïntegreerd DBMO contract. Tevens zijn zij de eerste 10 jaar verantwoordelijk voor het energiegebruik. Deze partners hebben samen een visie opgesteld hoe het nieuwe kindcentrum Meerssen zal worden vormgegeven en ingevuld. De ontwikkeling van de kinderen staat daarbij centraal. De partners in het kindcentrum werken nauw samen om dit te bewerkstelligen. (april 2017)

Het bestaande schoolgebouw wordt gerenoveerd en daarnaast komt er nieuwbouw als uitbreiding. De uitdaging in het kindcentrum is om alle functies binnen het gebouw met elkaar te verbinden en elkaar te versterken. Er komen open ruimtes en pleinen. De klasklokalen zijn zo gesitueerd dat bijvoorbeeld de bibliotheek makkelijk te bereiken is. In 2018 zal het nieuwe kindcentrum haar deuren openen. In de nieuwe huisvesting komen basisonderwijs, de bibliotheek, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en een peuterschool samen onder één dak.

Praktijkvoorbeeld