Kick off bijeenkomst Duurzaam GWW 2.0 - verslag 30 maart 2017

De kick off voor ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 vond plaats op de BouwCampus in Delft op 30 maart 2017 Na een gezonde, duurzame lunch en enkele korte inleidingen gingen de deelnemers samen aan de slag. Want daar draait het om bij deze 2.0 versie van de Green Deal: Gewoon doen!

Samen doen

"We willen een beweging op gang brengen in de GWW (grond-, weg - en waterbouw) en deze transitie in goed banen leiden", aldus de voorzitter van de Stuurgroep Peter Blanken (Provincie Gelderland) bij de aftrap. Drijfveren daarbij zijn duurzaamheid, klimaatadaptatie en energie. En dat gaat de sector samen doen. "Mijn knelpunt is voor een ander een markt", aldus Blanken, "maar dan is het wel belangrijk dat we dit soort dingen met elkaar delen, ook dat is samenwerking."

Speciaal voor overkoepelende activiteiten, zoals de organisatie van deze dag, is het loket DGWW opgezet. Een samenwerkingsverband van Building Changes, CROW, PIANOo en SBRCurnet onder de vlag van de BouwCampus. In de presentatie benoemden Carla Dekker (PIANOo) en Robert Stuurman (CROW) kort de functies van het loket: organisatie van netwerkbijeenkomsten, signalering van behoeften en trends, kennisdeling via de website, afstemming met DGWW-instrumentenbeheerders, verbindingen leggen, gedachtengoed uitdragen, ondersteuning en administratie voor de Coördinatiegroep (dagelijks bestuur) en de Stuurgroep DGWW.

'Business as usual'

De Green Deal 2.0 heeft als ambitie dat duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten is, ofwel dan is duurzaamheid 'business as usual'. Wat betreft de organisatoren begint dit al op deze dag. Om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen gingen de deelnemers met een opdracht in groepen uiteen. Na een kennismakingsronde praatten de deelnemers over wat de verschillende transitielijnen betekenen voor hun eigen organisatie, wat ze anderen te bieden hebben, wat ze van anderen nodig hebben en wat ze hopen te bereiken in 2017.

De vier transitielijnen

  1. Van kosten naar waarde
  2. Van reactief naar proactief
  3. Van uniek naar uniform
  4. Van alleen naar samen

Sfeerimpressie dicussie over ambities

Ambities 2017

Dit leverde zeer geanimeerde discussies op. Zo blijkt er bij opdrachtnemers vooral behoefte aan kennis, wat is het kader waarbinnen de opdrachtgever opereert? De opdrachtnemers hebben vooral behoefte aan ruimte voor eigen invulling binnen aanbestedingen en een expliciete vraag naar en beloning van de inzet van Duurzaam GWW. "DGWW opnemen in je aanbesteding, maakt het leven van de interne DGWW coördinator eenvoudiger en schept duidelijkheid binnen de eigen organisatie en daarbuiten", aldus een van de deelnemers. De opdrachtgevers hebben naast concrete, vaak circulaire en energiezuinige oplossingen, behoefte aan voorbeelden, instrumenten die prestaties meetbaar maken, training en begeleiding. Communicatie, vertrouwen en samenwerking zijn hierbij de sleutelwoorden.

Veranker DGWW in eigen bedrijfsprocessen?

Meinke Schouten (Unie van Waterschappen) sloot de middag af met een presentatie over de implementatie van Duurzaam GWW bij de Waterschappen. Net als bij elk bouwproject, is de basis zeer belangrijk: zorg voor commitment op sleutelposities en een opdracht en organiseer voldoende middelen. Begin met pilots, maar zorg vervolgens dat de kennis in de hele organisatie landt, dit doe je bijvoorbeeld door trainingen. Om er straks business as usual van te maken is het noodzakelijk om de instrumenten op te nemen in je eigen standaarden, bedrijfsprocessen of (project-)handboeken.

Met deze belangrijke tips rondde dagvoorzitter René de Kwaadsteniet de bijeenkomst af en konden de deelnemers verder netwerken bij de duurzame borrel. In oktober presenteren alle deelnemers hun jaarplan en de geboekte voortgang. Deze bijeenkomst staat vooral in het praktisch uitwerken van ambities in concrete projecten.

Aanpak Duurzaam GWW  op duurzaamgww.nl