Knelpunten en oplossingen voor circulair en klimaatneutraal inkopen voor de GWW

Circulair en klimaatneutraal aanbesteden is en blijft een samenspel tussen overheid en markt. Daarbij is een terugkerende vraag of de inkopende organisaties en de marktpartijen elkaar goed begrijpen. Alleen wanneer beide partijen echt met elkaar in gesprek gaan worden creatieve oplossingen bedacht waarmee een impuls aan meer circulariteit in aanbestedingen wordt gegeven. (december 2019)

Het creëren van oplossingen tijdens de marktbijeenkomst van het Leernetwerk Circulair en Klimaatneutraal inkopen, gehouden op 7 november 2019, vond plaats middels een creatieve sessie. In totaal zijn zes knelpunten voor circulair inkopen besproken: drie van opdrachtgevers en drie van marktpartijen. Na de pitches werd in groepen gediscussieerd over de beste oplossingen om de knelpunten weg te nemen. Dit werd allereerst gedaan door het knelpunt te beschouwen vanuit het perspectief van de 'dreamer', vervolgens de 'realist' en tot slot koos de inbrenger een top drie van beste oplossingen waar hij/zij mee aan de slag gaat. Deze notitie beschrijft de uitwerking van de werksessie per knelpunt.

De volgende knelpunten zijn behandeld:

  • Hoe kunnen we innovaties in aanbestedingen integreren?
  • Hoe kunnen we omgaan met onze statische markt?
  • Hoe gaan we meer circulair aanbesteden?
  • Hoe zorgen we dat de mooie beloftes ook in uitvoering komen?
  • Hoe maken we radicale circulaire innovatie mogelijk?
  • Hoe kunnen we laagdrempelige zaken (quick-wins) uitvragen?

Document