Betaalautomaten en afrekensystemen

Toon pagina in menu

Bij aanbestedingen is het van belang vooraf na te denken over het gewenste afrekensysteem en betaalautomaat. Een betrouwbaar betalingssysteem biedt aanbestedende diensten waardevolle gegevens die inzicht geven in de bedrijfsvoering. Om te komen tot een juiste keuze is kennis van de markt van groot belang. Dit marktdossier omvat de onderdelen: inkopen betaalautomaten en afrekensystemen en handreikingen. (februari 2020)

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.