Handreikingen markten en marktkennis

Toon pagina in menu

Een aanbesteding met een gerichte aanpak per markt kan u veel opleveren. Hier vindt u handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van diverse markten en marktkennis.

  • Aanbesteden bij monumentenzorg

  • Handreiking: Marktconsultatie

  • Aanbestedingsleidraad SPELEN

  • Handreiking voor advies- en onderzoeksopdrachten

  • Flyer voor inleners hoe in zee te gaan met betrouwbare bureaus

  • Handreiking Extern inhuren

  • Brochure Ken de Markt en Checklist Marktkennis