Aanbesteden van incassotrajecten

Toon pagina in menu

Overheden besteden vaker incassotrajecten uit. Bij het aanbesteden van incassotrajecten gaat het om het aanbesteden van diensten. Het versturen van bijvoorbeeld een aanmaning is een dienst die door heel veel aanbieders geleverd kan worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanbesteden van incassotrajecten.

Kies voor kwaliteit

Aanbestedende organisaties zijn bij het uitzetten van incassotrajecten geneigd te gunnen op basis van de laagste prijs voor een bepaald volume van aanmaningen. Beoordeel niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Dit kunt u doen door van tevoren goed te bedenken aan welke kwaliteitseisen de prestaties van een leverancier moeten voldoen. Zorg voor voldoende kennis en kunde over incassodiensten in het team dat de aanbesteding uitschrijft. Het voorkomt de nodige vragen(rondes) en beperkt daarmee de kosten voor alle partijen. Zorg bovendien dat de criteria meetbaar zijn en na verloop van tijd beoordeeld kunnen worden.

Beoordeel de slagingskans

Naast kwaliteit is het aan te raden de slagingskans van een incassotraject te beoordelen. Het te verwachten slagingspercentage bepaalt namelijk voor een groot deel hoeveel u uiteindelijk denkt te kunnen incasseren. Deze kennis is van belang bij het kiezen van een aanbestedingsprocedure.

Factoren die het slagingspercentage kunnen beïnvloeden:

  • Days Sales Outstanding (DSO): de leeftijd van de openstaande facturen (jonge vorderingen worden sneller geïncasseerd dan oudere)
  • het gebied waar de schuldenaren wonen
  • opbouw van de vordering (goede documentatie, correct eigen voortraject, enzovoort)

Stel eisen

Stel eisen:

  • aan de betrouwbaarheid van de incassopartner, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  en eventueel een derdengeldenrekening.
  • aan de wijze van incasseren: maatschappelijk verantwoord incasseren zou voor iedere opdrachtgever de norm moeten zijn. Vraag dan ook om referenties.
  • op het gebied van rendement en kwaliteit: goedkoop is meestal duurkoop, kijk goed naar het netto incassoresultaat.
  • aan een klachtenprocedure: er kan altijd iets misgaan, bij wie kan de schuldenaar dan terecht?

Alle incassobureaus die het Incasso Keurmerk  hebben, voldoen aan deze eisen.