Maaisel en ander groenafval

Toon pagina in menu

Dit marktdossier is speciaal bedoeld voor aanbestedende diensten die het onderhoud van groenvoorzieningen en de inzameling en verwerking van maaisel en groenafval door de markt uit laten voeren. Dit marktdossier Maaisel en ander groenafval omvat de onderdelen: inkopen, handreikingen en onderzoeken. Het onderdeel Inkopen maaisel en ander groenafval geeft tips en aandachtspunten bij het inkopen in deze specifieke markt. (2016)

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.