Inkopen maaisel en ander groenafval

Toon pagina in menu

Dit marktdossier is speciaal bedoeld voor aanbestedende diensten die het onderhoud van groenvoorzieningen en de inzameling en verwerking van maaisel en groenafval door de markt uit laten voeren. Aan de orde komen onder meer de opwerking van maaisel en ander groenafval, de Wet Milieubeheer en de Meststoffenwet. Tevens wordt ingegaan op de strategische overwegingen en aandachtspunten die binnen het aanbestedingsproces van belang zijn.

Aan de slag met maaisel en ander groenafval

Bij Aan de slag met maaisel en ander groenafval wordt ingegaan op strategische overwegingen en aandachtspunten binnen het aanbestedingsproces. Hierbij kunnen bijvoorbeeld keuzes met betrekking tot contractduur, het eventueel toepassen van Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV)-criteria en de wijze van specificatie een rol spelen. Voor het bepalen van een inkoopstrategie is basiskennis van de markt vereist. Het hebben van deze kennis draagt bij aan een doelmatige aanbestedingsprocedure.

Meer informatie: Aan de slag met Maaisel en ander groenafval

Maaisel en ander groenafval toegelicht

Het hoogwaardig hergebruik van afval- en reststromen staat volop in de belangstellling. In Maaisel en ander groenafval toegelicht wordt onder meer ingegaan op het beleid rondom hergebruik van afval- en reststromen, wat wordt verstaan onder maaisel en groenafval, de opwerking hiervan en de meest relevante regelgeving.

Meer informatie: Maaisel en ander groenafval toegelicht

Dit marktdossier is opgesteld in samenwerking met de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). PIANOo ontvangt graag opmerkingen, verduidelijkingen en aanvullingen op dit marktdossier. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.