Branche- en productbeschrijving ontwerpsector

Toon pagina in menu

De ontwerpsector is onderdeel van de creatieve industrie en bestaat voor een groot deel uit kleine bedrijven. Hier leest u meer over de ontwerpsector en recente en verwachte brancheontwikkelingen.

Creatieve industrie

De ontwerpsector is onderdeel van de creatieve industrie. Het kabinet heeft deze industrie als topsector  benoemd. De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage op het gebied van innovatie en creatieve oplossingen voor bedrijven en maatschappelijke vraagstukken.

Organogram van de topsector creatieve industrie

Creatief zakelijke dienstverlening

Ontwerp valt binnen de creatieve industrie onder creatieve zakelijke dienstverlening. In 2018:

 • behoorde 99 procent van die bedrijven tot het mkb (minder dan 250 fte)
 • was het aantal werkzame personen binnen de creatieve zakelijke dienstverlening 78.000

Bron: Monitor topsectoren 2018, CBS

Ontwerpsector

De ontwerpsector bestaat uit veel veelal kleine ondernemingen. De kleinschaligheid is nodig om creativiteit, spontaniteit en flexibiliteit de benodigde ruimte te geven om zo optimaal te kunnen werken. De ontwerpsector bestaat voor ongeveer:

 • een derde uit ontwerpbureaus
 • twee derde uit ZZP’ers

Bij grote opdrachten vergroten zij hun slagkracht door op projectbasis samen te werken.

Omzet

De gemiddelde omzet van een ontwerper (per fte):

 • ZZP: 72.000 euro
 • Ontwerpbureau: 111.600 euro

Ontwerpdisciplines

Ontwerp richt zich niet alleen op het leveren van diensten en het maken van gebruiksobjecten, zoals een huisstijl of meubilair, maar ook op het ontwerpen van processen. Het gaat dus niet alleen over de buitenkant. De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) hanteert de volgende disciplines:

Communicatie en/of grafisch ontwerp

Tot communicatie (on- & offline) en/of grafisch ontwerp, behoren alle vormen van 2D-visueel ontwerp, zoals:

 • brand design
 • corporate design
 • grafisch ontwerp
 • digital creative design
 • webdesign
 • app-ontwikkeling VR-design
 • packaging design
 • letterontwerp
 • illustratie
 • animatie
 • infographic

Service en/of experience design

Tot service en/of experience design behoren alle vormen van niet tastbaar ontwerp, zoals:

 • service design
 • social design
 • strategy design
 • UX-design
 • interaction design
 • digital solutions
 • way finding

Industrieel en/of productontwerp

Tot industrieel en/of productontwerp behoren alle vormen van 3D-ontwerp, zoals:

 • consumentenproduct
 • industrieel product
 • verpakkingsontwerp
 • mode-ontwerp
 • textielontwerp
 • sieraad- en accessoire-ontwerp
 • vrije vormgeving

Ruimtelijk ontwerp, interieurontwerp en/of architectuur

Tot ruimtelijk ontwerp, interieurontwerp en/of architectuur behoren alle vormen van ruimtelijk en omgevingsontwerp, zoals:

 • expositie- en tentoonstellingsontwerp
 • ontwerp voor openbare ruimte
 • urban design
 • retail design
 • concept store design

Recente en verwachte brancheontwikkelingen:

Enkele branche-ontwikkelingen zijn:

Topsectoren

De creatieve industrie speelt een belangrijke rol in het Topsectorenbeleid van de overheid. Topsectoren zijn gebieden waarin het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd uitblinken. De overheid wil haar inkoopkracht actiever inzetten als launching customer (eerste afnemer). Diverse ministeries hebben in het kader van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid  samen met ondernemers en kennisinstellingen een groot aantal missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen meerdere maatschappelijke thema’s.

Arbeidsmarkpositie

Abeidsmarktagenda  wil de arbeidsmarktpositie verbeteren van werkenden in de culturele en creatieve sector.

Goed opdrachtgeverschap

Binnen de creatieve en culturele sector is een programma ontwikkeld voor goed opdrachtgeverschap: Increasing Demand by Offering LearningS  (IDOLS). Doel van het programma is het vergroten van de markt voor de culturele en creatieve sector door het ontwikkelen en professionaliseren van opdrachtgeverschap.