Handreikingen ontwerpsector

Toon pagina in menu

Handreikingen op gebied van ontwerp.

  • Visie: Intellectueel eigendomsrecht en innovatiegerichte inkooptrajecten

  • Handreiking tenderkostenvergoeding

  • Richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden

  • Dossier Pitches