Particuliere beveiliging

Toon pagina in menu

De particuliere beveiligingsbedrijven zorgen voor de veiligheid van personen en goederen. Naast bewaking vallen hier ook alarmopvolging, receptie- en portiersdiensten onder. Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen, of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen. (2011)

PIANOo heeft besloten de branchedossiers met informatie die dateert uit 2016 (of nog ouder is) en waar geen nieuwe content voor geleverd is, per 1 februari 2020 te verwijderen. Het dossier Particuliere beveiliging zal daarom per 1 februari 2020 worden verwijderd.

In de beveiligingssector werken 31.000 medewerkers. De verhouding man-vrouw ligt rond 3:1. De omzet bedraagt ongeveer € 1,9 miljard. Personele kosten vormen meer dan zeventig procent van de omzet. Het onderscheidende vermogen in deze markt wordt onder andere bepaald door het gebruik van hightech-apparatuur en door de kwaliteit (opleidingsgraad) van de beveiligers.

Typering van aanbieders

Er zijn ongeveer 1.800 bedrijven in de beveiligingsbranche. Het marktaandeel van de top 3 is meer dan 60%. Ongeveer driekwart van de bedrijven heeft één tot vijf personen in dienst. In deze markt werken over het algemeen jongere mensen in de uitvoerende diensten.

Top 10 beveiligingsbedrijven  op facto.nl

Dynamiek

De particuliere beveiligingsbranche herstelde in 2010 voorzichtig van de economische recessie. De stagnatie in omzet en afname van de werkgelegenheid in 2009 hebben plaatsgemaakt voor een licht herstel. Door de sterke concurrentie in deze markt is de totale omzet echter gedaald. Concurrentie op prijs komt steeds vaker voor. De markt krijgt de kenmerken van een verdringingsmarkt. Bedrijven nemen concurrenten over of verbreden hun diensten tot een totaalaanbod van facilitaire dienstverlening door samenwerking met branchevreemde partners. Nationaal en internationaal vinden er dan ook veel fusies plaats.

De overheid wordt een steeds belangrijkere klant. Beveiliging van gevangenissen wordt wellicht uitbesteed en gemeenten doe dit voor parkeercontroles. 

Trends

Belangrijke trends in de markt van beveiligingsbedrijven zijn:

  • Groeiende aandacht voor beveiliging van data en ICT infrastructuren 
  • Integratie met schoonmaak en/of catering
  • Techniek op afstand
  • Toenemende specialisatie van kleine bedrijven
  • Kleine bedrijven richten zich op terugbrengen van hun overhead
  • Grotere bedrijven richten zich op innovatiemogelijkheden van technische beveiligingsmiddelen.

Marktstatistieken  op beveiligingsbranche.nl

Invloeden van buiten

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de bijbehorende regeling (rpbr) zijn op 1 april 1999 in werking getreden. In de wetgeving staan de eisen die gesteld worden aan een beveiligingsbedrijf of recherchebureau; de waarborgen voor de betrouwbaarheid en opleiding van het personeel; afstemming met het werk van de politie; behandeling van klachten. Ook zijn er specifieke bepalingen opgenomen voor particuliere alarmcentrales en geld- en waardetransport.

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bevat de algemene regels. De Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bevat een uitwerking van bepaalde wetsartikelen. Daarnaast is er de Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, die de meest concrete regels bevat, onder meer met betrekking tot de aanvraag voor (verlenging van) vergunningen, goedkeuring van uniformen en legitimatiebewijzen.

Door het ministerie van Justitie en Veiligheid (Dienst Justis) worden vergunningen afgegeven. De politie geeft het zogenaamde grijze legitimatiebewijs af voor personen die beveiligingswerkzaamheden verrichten en voldoen aan eisen uit de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Voor eenvoudige beveiligingsactiviteiten wordt een blauw legitimatiebewijs afgegeven.

Branchevereniging

De Nederlandse Veiligheidsbranche is de brancheorganisatie van alle bedrijven die economisch actief zijn in de veiligheidsbranche.

www.veiligheidsbranche.nl 

Keurmerken en certificaten

Het Keurmerk Beveiliging is bestemd voor de manbewakingsbedrijven. Dit zijn de beveiligingsorganisaties die voor ten behoeve van derden (de opdrachtgevers) beveiligingswerkzaamheden verrichten. De dienstverlening van evenementenbeveiligers en horecabeveiligers valt niet onder de werkingssfeer van het Keurmerk Beveiliging. Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft een gedragscode. Bedrijven die zijn aangesloten bij de vereniging dienen zich te houden aan deze code. 
 

Bronnen

Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Bovenstaande kennis van de markt is opgezet volgens het stramien van de checklist Marktkennis bij overheidsinkoop. De checklist geeft veel aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van de benodigde marktkennis ter voorbereiding van een opdracht.
Brochure Ken de Markt & Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Marktconsultaties

Marktconsultaties zijn op TenderNed te vinden door op marktconsultaties te zoeken.
Marktconsultaties   op TenderNed.nl