Particuliere beveiliging

Toon pagina in menu

De particuliere beveiligingsbedrijven zorgen voor de veiligheid van personen en goederen. Naast bewaking vallen hier ook alarmopvolging, receptie- en portiersdiensten onder. Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen, of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen. (2011)

In de beveiligingssector werken 31.000 medewerkers. De verhouding man-vrouw ligt rond 3:1. De omzet bedraagt ongeveer € 1,9 miljard. Personele kosten vormen meer dan zeventig procent van de omzet. Het onderscheidende vermogen in deze markt wordt onder andere bepaald door het gebruik van hightech-apparatuur en door de kwaliteit (opleidingsgraad) van de beveiligers.

Typering van aanbieders

Er zijn ongeveer 1.800 bedrijven in de beveiligingsbranche. Het marktaandeel van de top 3 is meer dan 60%. Ongeveer driekwart van de bedrijven heeft één tot vijf personen in dienst. In deze markt werken over het algemeen jongere mensen in de uitvoerende diensten.

Top 10 beveiligingsbedrijven is

 

Omzet
(in miljoenen €)

fte
Trigion350,66.080
G4S308,75.588
Securitas256,54.618
ISS Security Services52,71.170
NVD Beveiliging30,2448
Intergarde15,4181
MPL12,8260
ANVD9,5172
Randstad Bewaking9,4168
Fair groep9,1326

Typering marktverhoudingen

De totaalomzet van de top 10 laat een lichte stijging zien; ook het totaal aantal fte's is iets toegenomen. Duidelijk is dat drie partijen de markt beheersen. De afstand tussen de grote bedrijven en het MKB wordt steeds groter. Ook neemt de invloed van buitenlandse bedrijven toe.

Dynamiek

 

2011 

2009

2007

Marktomvang (x 1 miljoen euro)

€ 1.932

€ 2.057

€ 1.957

Marktomvang uitbesteed (x 1 miljoen euro)

€ 1.449

€ 1.440

€ 1.370

Uitbestedingspercentage

75%

70%

70%

Aantal medewerkers uitbesteed

31.365

30.396

27.995

Omzet per medewerker

€ 46.198

€ 46.548

€ 48.937

Aantal aanbieders

1.800

1.325

1.300

Marktgroei index totale marktomvang

132

140

134

Marktgroei index uitbestede markt

157

156

148

De particuliere beveiligingsbranche herstelde in 2010 voorzichtig van de economische recessie. De stagnatie in omzet en afname van de werkgelegenheid in 2009 hebben plaatsgemaakt voor een licht herstel. Door de sterke concurrentie in deze markt is de totale omzet echter gedaald. Concurrentie op prijs komt steeds vaker voor. De markt krijgt de kenmerken van een verdringingsmarkt. Bedrijven nemen concurrenten over of verbreden hun diensten tot een totaalaanbod van facilitaire dienstverlening door samenwerking met branchevreemde partners. Nationaal en internationaal vinden er dan ook veel fusies plaats.

De overheid wordt een steeds belangrijkere klant. Beveiliging van gevangenissen wordt wellicht uitbesteed en gemeenten doe dit voor parkeercontroles. 

Trends

Belangrijke trends in de markt van beveiligingsbedrijven zijn:

  • Groeiende aandacht voor beveiliging van data en ICT infrastructuren 
  • Integratie met schoonmaak en/of catering
  • Techniek op afstand
  • Toenemende specialisatie van kleine bedrijven
  • Kleine bedrijven richten zich op terugbrengen van hun overhead
  • Grotere bedrijven richten zich op innovatiemogelijkheden van technische beveiligingsmiddelen.

Invloeden van buiten

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de bijbehorende regeling (rpbr) zijn op 1 april 1999 in werking getreden. In de wetgeving staan de eisen die gesteld worden aan een beveiligingsbedrijf of recherchebureau; de waarborgen voor de betrouwbaarheid en opleiding van het personeel; afstemming met het werk van de politie; behandeling van klachten. Ook zijn er specifieke bepalingen opgenomen voor particuliere alarmcentrales en geld- en waardetransport.

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bevat de algemene regels. De Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bevat een uitwerking van bepaalde wetsartikelen. Daarnaast is er de Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, die de meest concrete regels bevat, onder meer met betrekking tot de aanvraag voor (verlenging van) vergunningen, goedkeuring van uniformen en legitimatiebewijzen.

Door het ministerie van Justitie en Veiligheid (Dienst Justis) worden vergunningen afgegeven. De politie geeft het zogenaamde grijze legitimatiebewijs af voor personen die beveiligingswerkzaamheden verrichten en voldoen aan eisen uit de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Voor eenvoudige beveiligingsactiviteiten wordt een blauw legitimatiebewijs afgegeven.

Branchevereniging

De Nederlandse Veiligheidsbranche is de brancheorganisatie van alle bedrijven die economisch actief zijn in de veiligheidsbranche.

www.veiligheidsbranche.nl 

Keurmerken en certificaten

Het Keurmerk Beveiliging is bestemd voor de manbewakingsbedrijven. Dit zijn de beveiligingsorganisaties die voor ten behoeve van derden (de opdrachtgevers) beveiligingswerkzaamheden verrichten. De dienstverlening van evenementenbeveiligers en horecabeveiligers valt niet onder de werkingssfeer van het Keurmerk Beveiliging. Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft een gedragscode. Bedrijven die zijn aangesloten bij de vereniging dienen zich te houden aan deze code. 
 

Bronnen

Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop
Bovenstaande kennis van de markt is opgezet volgens het stramien van de checklist Marktkennis bij overheidsinkoop. De checklist geeft veel aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van de benodigde marktkennis ter voorbereiding van een opdracht.
Brochure Ken de Markt & Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Marktconsultaties
Marktconsultaties zijn op TenderNed te vinden door op marktconsultaties te zoeken.
Marktconsultaties   op TenderNed.nl