Printers en copiers

Toon pagina in menu

Ondanks de digitalisering blijft er bij de inrichting van de werkplekvoorzieningen behoefte aan apparatuur om het kopiëren, printen, faxen en scannen te ondersteunen. Deze apparatuur staat niet op zichzelf en heeft ook onderhoud en verbruiksmiddelen, zoals toner en papier nodig. Dit marktdossier Printers en copiers omvat de onderdelen: inkopen en marktbeschrijving. Het onderdeel Inkopen printers en copiers geeft tips en aandachtspunten bij het inkopen in deze specifieke markt. De marktbeschrijving omschrijft de branche en geeft ontwikkelingen en trends weer. (2015)

PIANOo heeft besloten de branchedossiers met informatie die dateert uit 2016 (of nog ouder is) en waar geen nieuwe content voor geleverd is, per 1 februari 2020 te verwijderen. Het dossier Printers en copiers zal daarom per 1 februari 2020 worden verwijderd.

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.