Marktbeschrijving printers en copiers

Toon pagina in menu

Bij het aanbesteden van kopieermachines en printers is marktkennis van belang. Op deze pagina zijn de marktontwikkelingen voor deze branche voor u verzameld. U vindt informatie over trends, prijsontwikkeling, typering aanbieders en marktverhoudingen. (januari 2015)

Trends en ontwikkelingen

Ook al wordt er al jaren gesproken over de 'paperless office', kopieermachines en printers zijn echter nog steeds onmisbaar in elke kantooromgeving. Veel medewerkers hebben de behoefte om naast werken via het beeldscherm een document ook fysiek vast te kunnen houden, te lezen en te corrigeren. Daarnaast zijn er werkprocessen welke papier als basis hebben en wordt papier gebruikt in de interne en externe communicatie van documenten. Door digitalisering loopt het afdrukvolume in het kantoor terug.

Bij trends en ontwikkelingen wordt ingegaan op veranderingen in:

  • Inkoopbehoefte
  • Afdrukfunctionaliteit
  • Aanbod apparatuur
  • Aanbod printsoftware 
  • Informatie en document management

Meer informatie: Trends en ontwikkelingen 
Prijsontwikkeling randapparatuur  op statline.cbs.nl

Typering aanbieders en marktverhoudingen

Op de markt zijn slechts een beperkt aantal internationale marktpartijen actief. Mede door een consolidatie in de afgelopen jaren is het aantal marktpartijen verder afgenomen. De marktpartijen kunnen worden onderscheiden op basis van de traditionele markten voor printers en voor kopieerapparaten. Alle marktpartijen leveren in de regel zowel rechtstreeks als via een partnerkanaal. Er is binnen de industrie een grote consolidateslag gaande. Fabrikanten worden overgenomen en de verschillende merken worden onder één naam gebracht.  

Verkoopkanalen

De fabrikanten van printers zijn op een gegeven moment ook multifunctionals gaan produceren. Deze marktpartijen hebben hun verkoopkanaal voornamelijk ingericht via het IT resellers (wederverkopers). Onderhoud is ondergebracht bij gespecialiseerde onderhoudspartijen. De verkoop van verbruiksmiddelen loopt via de IT en Office suppliers. Multifunctionals werden traditioneel geleverd door fabrikanten van kopieerapparatuur. Deze marktpartijen hebben later ook printers in het assortiment opgenomen. Een aantal van deze fabrikanten levert actief ook apparatuur voor de centrale repro, breedformaat apparatuur en de grafische industrie.

Alle marktpartijen leveren in de regel zowel rechtstreeks als via een partnerkanaal. Marktpartijen die rechtstreeks leveren hebben  vaak lokale vestigingen. Deze lokale vestigingen kunnen eigendom zijn van de marktpartij, een franchise of een mix van beiden. Deze vestigingen richten zich in de regel op kleinere, regionale klanten. Marktpartijen die gebruik maken van resellers en partners zijn veelal gespecialiseerd op het gebied van (multifunctionele) printers en leveren de hardware, software en service. Dit kunnen MKB-ondernemingen zijn. Resellers leveren vaak meerdere merken.

Gezien de complexiteit, de noodzakelijke inspanning en de concurrentie bij aanbestedingen met de directe verkoopkanalen van de marktpartijen wordt er door het MKB op aanbestedingen boven de drempel zeer beperkt ingeschreven.

Met een marktconsultatie kunt u tijdens de voorbereidingsfase van de aanbesteding  bij marktpartijen een overzicht opvragen  van alle resellers in Nederland. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de resellers om te informeren naar de interesse voor uw aanbesteding.

Branchevereniging

Nederland ICT is de branchevereniging van meer dan 550 IT-, telecom-, internet-en officebedrijven in Nederland. De vereniging heeft een achterban met een omzet van bijna € 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers.

www.nederlandict.nl 

Deze pagina is een onderdeel van het marktdossier Printers en copiers.

Bronnen en meer informatie

Deze informatie is opgesteld in samenwerking met Docufacts, The Message Company en enkele marktpartijen. PIANOo ontvangt graag opmerkingen, verduidelijkingen en aanvullingen op dit marktdossier. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier