Marktbeschrijving verhuisbranche

Toon pagina in menu

Onder Verhuisdiensten vallen alle activiteiten, diensten en middelen gericht op het fysiek verplaatsen van een organisatorische eenheid en personen. Naast het overbrengen van goederen brengt zakelijk verhuizen ook allerhande andere diensten met zich mee. (juli 2015)

Aanvullende diensten die grotendeels ook door verhuisbedrijven worden uitgevoerd, zijn adviesdiensten, nazorg (handyman), opslag, archivering, arthandling, het digitaliseren van documenten, kantoorinrichting, afkoppelen en aansluiten van PC's, schoonmaak, conciërgediensten en afvalverwijdering. Deze activiteiten sluiten vaak aan op het dienstverlenend concept van de verhuisbedrijven. 

Typering van aanbieders

In Nederland bestaan  ongeveer 450 verhuisbedrijven. Ongeveer 250 bedrijven zijn aangesloten bij de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Verhuisbedrijven zijn in te delen op basis van een viertal groepen:  

Kleinste verhuisbedrijven

 • omzet maximaal € 400.000;
 • 2 verhuiswagens;
 • 5 of minder personeelsleden.

Verhuisbedrijven met een gemiddelde grootte

 • omzet van € 400.000 tot € 750.000;
 • 3 verhuiswagens;
 • 5 tot 10 personeelsleden.

Grotere verhuisbedrijven

 • omzet boven € 1.500.000;
 • (veel) meer dan 4 verhuiswagens;
 • (veel) meer dan 20 personeelsleden.

Grote verhuisbedrijven

 • omzet boven € 1.500.000;
 • (veel) meer dan 4 verhuiswagens;
 • (veel) meer dan 20 personeelsleden.

De verhuisbranche kenmerkt zich door het grote aantal samenwerkingsverbanden, maar tegelijkertijd ook door het grote aantal individuele aanbieders in de markt. De grootste drie partijen in Nederland hebben met een marktaandeel van een geschatte 60% een groot gedeelte van de zakelijke verhuismarkt (projectverhuizingen) in handen.

De top drie grootste aanbieders op het gebied van verhuizingen in Nederland zijn:

 • Topmovers
 • Mondial Movers
 • UTS 

Typering marktverhoudingen

Op de verhuismarkt zijn overwegend individuele verhuisbedrijven actief. Verder is sprake van collectief opererende bedrijven, bij gelegenheid of meer structureel binnen een samenwerkingsverband.  

Dynamiek

De verhuisbranche haalt de omzet grotendeels uit verhuisdiensten. Ongeveer 15 procent komt uit andere diensten, zoals opslag- en expeditieactiviteiten. 

De verhuisbranche is een competitieve en redelijk traditionele branche. De concurrentie op de verhuismarkt is onverminderd hevig en heeft een voortgaand neerwaarts effect op de tarieven. Deze situatie stemt tot zorg omdat verhuizen een arbeidsintensieve dienst is en werkgevers zijn gebonden aan de CAO Beroepsgoederenvervoer. 

Trends

Trends binnen de verhuisbranche zijn:

 • kwaliteit, betrouwbaarheid en imago;
 • sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen (de verhuisbranche is sinds juni 2015 aangesloten bij de brede facilitaire Code verantwoord marktgedrag);
 • duurzaamheid;
 • transparantie;
 • efficiencyverhoging.

Als reactie van de vraag va de klant en als manier om risico te spreiden worden aanbieders meer een gesprekspartner op niveau van de facilitair manager en bieden kennis op het gebied van o.a.:

 • voorraadbeheer van inventarissen;
 • meubellijnen;
 • werkplekinrichting conform ARBO-voorschriften;
 • kennisbank voor facilitaire adviesbureaus ten aanzien van praktische uitvoering en kennis over kengetallen voor budgetbepalingen;
 • opslaan en bewaren van inboedels.

Branchekeurmerken en certificaten

Logo Keurmerk Erkende Projectverhuizers            Logo Erkende Verhuizers

Erkende Verhuizers voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid en hanteren de Algemene voorwaarden voor Verhuizingen die in samenspraak met de Consumentenbond zijn opgesteld.

PPV-gecertificeerde verhuisbedrijven hanteren kwaliteitseisen gericht op onder meer veiligheid en integriteit, kwaliteit en het vakmanschap van de certificaathouders en de verdere ontwikkeling daarvan.

Branchevereniging

De Organisatie voor Erkende Verhuizers is de brancheorganisatie voor de Nederlandse verhuisbranche en heeft twee vakafdelingen: Inboedel (Erkende Verhuizers) en PPV (Erkende Projectverhuizers). De branche heeft een eigen opleidingsinstituut: Verhuiscollege.

Algemene voorwaarden

Bij zakelijke verhuizingen worden veelal de Algemene voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB) gehanteerd. Deze omvat onder meer een arbitrageregeling bij geschillen. Voor opslag worden vaak de algemene voorwaarden voor bewaarneming van verhuisgoederen (AVBV) gebruikt en bij handymandiensten de Algemene voorwaarden voor Handymandiensten (AVHD). Deze Algemene voorwaarden zijn te downloaden op de site van de PPV. 

www.erkendeverhuizers.nl  op erkendeverhuizers.nl
Keurmerk erkende projectverhuizers   op ppv.nl
www.verhuiscollege.nl  op verhuiscollege.nl

Bronnen

Deze informatie is opgesteld in samenwerking met de Organisatie voor Erkende Verhuizers. PIANOo ontvangt graag opmerkingen, verduidelijkingen en aanvullingen op het marktdossier. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier

Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Bovenstaande kennis van de markt is opgezet volgens het stramien van de checklist Marktkennis bij overheidsinkoop. De checklist geeft veel aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van de benodigde marktkennis ter voorbereiding van een opdracht.
Brochure Ken de Markt & Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Marktconsultaties

Marktconsultaties zijn op TenderNed te vinden door op marktconsultaties te zoeken.
Marktconsultaties  op TenderNed.nl