Flexibele arbeidskrachten

Toon pagina in menu

Aanbestedende diensten hebben vaak behoefte aan tijdelijke ondersteuning of een flexibele schil van arbeidskrachten. Deze behoefte ontstaat door het (langdurig) wegvallen van personeel, taakstellingen of budgettaire onzekerheid. Hierdoor is flexibiliteit belangrijk en kan het tijdelijk vergroten van het personeelsbestand nodig worden. De uitzendbranche biedt hier een oplossing met het ter beschikking stellen van tijdelijke arbeid. Dit marktdossier Flexibele arbeidskrachten omvat de onderdelen: inkopen, marktbeschrijving, handreikingen en praktijkvoorbeelden. Het onderdeel Inkopen flexibele arbeidskrachten geeft tips en aandachtspunten bij het inkopen in deze specifieke markt. De marktbeschrijving omschrijft de branche en geeft ontwikkelingen en trends weer.

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.