Fase 6: Sloopfase

Toon pagina in menu

Het proces komt ten einde als het betreffende systeem gesloopt wordt. Het systeem houdt dan op te bestaan. De sloop kan beschouwd worden als een apart project, waarvoor de Aanpak Duurzaam GWW (grond-, weg- en waterbouw) doorlopen kan worden. Sloop zal echter meestal onderdeel uitmaken van nieuwbouwprojecten. In veel projecten moeten bestaande infrastructuren of objecten eerst (deels) gesloopt moeten worden, voordat een nieuw systeem aangelegd kan worden. In die zin wordt sloop beschouwd als onderdeel van een project.

Icoon Duurzaam GWW

Hoewel de sloopfase van een systeem in principe buiten het 'project' valt, maakt het wel degelijk deel uit van het specificatie- en ontwerpproces. Al in een zo vroeg mogelijke fase moet nagedacht worden over de voor duurzaamheid relevante sloopaspecten. Zoals het vrijkomen van afval, de sloopbaarheid, de demonteerbaarheid en het hergebruik en recycling. Actoren in deze fase zijn de beheerder, projectleider/ inkoper sloop, sloopbedrijf (en tijdens sloop als onderdeel van een project: betrokkenen in voorgaande projectfasen).

Stappen sloopfase

Voor het duurzaam slopen kunnen al in eerdere fasen eisen zijn opgesteld. Als dat niet het geval is, dan is het advies om de sloopwerkzaamheden als een apart project te beschouwen en de stappen uit de ontwikkelfase te doorlopen. 

Terug naar: Aan de slag met Aanpak duurzaam GWW