Green Deal duurzaam GWW 2.0

Toon pagina in menu

Dinsdag 17 januari 2017 is de Green Deal. duurzaam GWW 2.0 ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector. De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. Op 27 november 2017 heeft een tweede ondertekening plaatsgevonden.

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% ten opzichte van 1990.

Ambitie Green Deal duurzaam GWW

Het doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW (grond-, weg- en waterbouw)-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

De ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 legt een grote veranderopgave bij de Partijen die de Green Deal ondertekenen. De veranderopgave vertaalt zich in vier transitielijnen waar Partijen gezamenlijk en individueel concreet aan gaan werken. Partijen erkennen dat daarbij een goede balans tussen People, Planet en Prosperity het uitgangspunt is voor het bereiken van een duurzame GWW-sector.

Transitie naar een duurzame GWW-sector

Een transitie is nodig om de ambitie – duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor, grond-, water- en wegenbouwprojecten – te kunnen realiseren. In deze Green Deal Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave door Partijen via de volgende vier transitielijnen uitgewerkt:

  • Van kosten naar waarde 
  • Van reactief naar proactief 
  • Van uniek naar uniform
  • Van alleen naar samen 

Green Deal transitielijnen  op greendeals.nl 
Green Deal tekst  op greendeals.nl

Ondertekenaars Green Deal duurzaam GWW

De Green Deal is ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector.
Naast het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst de deal ondertekend.

Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.

Betrokken partijen Green Deal  op greendeals.nl

Vragen over de Green Deal?

Heeft u vragen over de Green Deal, neem dan contact op met RVO.nl.

Green Deal  op rvo.nl