Duurzaam GWW (MVI)

Toon pagina in menu

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om 100% maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). Om de doelstelling duurzaam inkopen voor de markt toepasbaar te maken zijn diverse inkoopinstrumenten ontwikkeld. .

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om 100% maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). Om de doelstelling duurzaam inkopen voor de markt toepasbaar te maken zijn diverse inkoopinstrumenten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de CO2- prestatieladder.

Innovatiegericht inkopen

De GWW-sector is tevens actief op het gebied van innovatiegericht inkopen. Vooral Rijkswaterstaat spant zich sterk in om innovaties in de GWW te realiseren via inkoop en daarvoor instrumenten te ontwikkelen. Om maatschappelijke vraagstukken beter of sneller te kunnen oplossen wordt actief gezocht naar of ruimte geboden voor innovatieve oplossingen.

Meer informatie: Innovatiegericht inkopen in de GWW
Meer informatie: MVI-thema's

Aanpak Duurzaam GWW

Voor de GWW sector is een specifiek programma opgezet en ontwikkeld, te weten Duurzaam GWW. In dit programma zijn enkele inkoopinstrumenten ontwikkeld specifiek gericht op de GWW zoals het Ambitieweb, de Omgevingswijzer en Dubocalc.

Kern van de Aanpak is dat vanaf een zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. In januari 2017 is door meerdere partijen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Het doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

www.duurzaamgww.nl 
Aanpak Duurzaam GWW  op duurzaamgww.nl
Green Deal Duurzaam GWW 2.0  op greendeals.nl

MVI-criteria

Ook Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) criteria hebben een plek binnen Duurzaam GWW. Voor het cluster GWW zijn voor 17 productgroepen MVI-criteria opgesteld.

Meer informatie: MVI-criteriatool