Design and Construct contracten (D&C)

Toon pagina in menu

Van alle geïntegreerde bouworganisatievormen wordt Design & Construct (D&C) het meest toegepast. Bij Design & Construct is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering.

De opdrachtgever stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om het ontwerp en de realisatie zelf te optimaliseren en innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering. Ook zorgt de opdrachtnemer voor optimale afstemming tussen deze beide fases. De achterliggende gedachte is dat marktpartijen de meest deskundige partijen zijn om deze optimalisaties te vinden en toe te passen.

Verwachtingen

Bij een Design & Construct contract is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. Opdrachtgevers vinden sommige werkzaamheden zo belangrijk dat ze daar eisen aan stellen. Hiervoor gebruiken ze het contractdocument Vraagspecificatie Proces. Een opdrachtgever moet zich hier wel terughoudend in op stellen.

Er mag verwacht worden dat de opdrachtnemer:

 • als deskundig projectmanager het project beheerst
 • kwaliteitsmanagement toepast op grond van zijn NEN-EN-ISO-9001 certificaat
 • op intensieve en constructieve wijze samenwerkt

Voor- en nadelen Design & Construct contracten

De voordelen van een geïntegreerd Design & Construct contract ten opzichte van traditioneel in de markt gezette projecten zijn:

 • Het grootste voordeel is dat de opdrachtnemer de ruimte krijgt om ontwerp en realisatie zelf te optimaliseren en innovaties toe te passen.
 • De uitvoeringsrisico's worden (deels bij) de aannemer neergelegd.
 • Controle op tijd en geld loopt over het algemeen beter bij Design & Construct.
 • De aanbestedende dienst krijgt veel meer een regierol.

De nadelen zijn er ook:

 • Het grootste nadeel is de beperkte mogelijkheid voor optimalisatie van het ontwerp met de onderhoudsfase. Er wordt niet dus niet per definitie naar life-cycle kosten gekeken.
 • Een andere nadeel ligt op het vlak van verminderde zeggenschap op het gebied van kwaliteit.
 • Bij een complexe omgeving met veel inspraak en stakeholders kan Design & Construct problemen opleveren als het kader niet heel duidelijk is.
 • Functioneel specificeren is lastig en vereist specifieke competenties.
 • De regierol past niet iedere inkoper.

Standaard inkoopdocumenten

Rijkswaterstaat maakt voor de Design & Construct contracten gebruik van standaard inkoopdocumenten, waaronder aanbestedings- en contractdocumenten. Deze standaarddocumenten zijn zowel efficiënt voor opdrachtgevers als marktpartijen. De bedrijven leren de standaardcontracten van de opdrachtgever zo beter kennen en hoeven niet meer bij elk project opnieuw, tot in detail, de administratief-juridische aspecten na te gaan en zo raken de marktpartijen beter bekend met deze standaarden.

Meer informatie: Design & Construct  op rijkswaterstaat.nl

Modeldocumenten

Het standaard Design & Construct contract is gebaseerd op de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Opdrachten) 2005. Het aanbestedingsdossier bestaat uit een aantal modeldocumenten zowel voor het contract (de eerste 4) als voor de aanbestedingsprocedure (de laatste 3):

 • Model Basisovereenkomst
 • Vraagspecificatie Eisen
 • Vraagspecificatie Proces
 • Annexen bij de Vraagspecificatie
 • Aanmeldings- en selectiedocument niet-openbare procedure
 • Inschrijvings- & beoordelingsdocument niet-openbare procedure
 • Inschrijvings- & beoordelingsdocument openbare procedure

UAV-GC 2005   op crow.nl