Projecten circulair inkopen ICT

Toon pagina in menu

Binnen de Green Deal Circulair Inkopen en REBus zijn diverse projecten uitgevoerd. Deelnemers delen de opgedane kennis en zorgen er voor dat circulair inkopen een structurele plek in inkoopbeleid krijgt. Van de diverse projecten, waaronder ICT, zijn factsheets opgesteld.(mei-juli 2017)

Binnen de ICT sector worden de mogelijkheden van inkoop van apparatuur in een circulair systeem met een lagere milieudruk verkend. Hierbij onderzoeken organisaties hoe inkoop kan helpen bij het circulair maken van producten en componenten en welke business modellen hierbij horen om dit te kunnen realiseren.

Aandachtspunten

Aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld hergebruik van afgedankte hardware, dataveiligheid, snelle ontwikkelingen in de markt, kleine 'inkoopkracht' ten opzichte van de grote fabrikanten en hard- en software afhankelijkheid. Als uitgangspunt wordt een functionele vraag gesteld aan de markt om te komen met ICT-werkplekoplossingen, waarbij zij een invulling geven aan de circulaire economie.

Projecten