Lesmateriaal voortgezet onderwijs

Toon pagina in menu

Onder lesmateriaal wordt verstaan: materiaal dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties en waarvan het gebruik binnen het onderwijsaanbod door het bevoegd gezag specifiek voor het desbetreffende leerjaar is voorgeschreven. Dit marktdossier Lesmateriaal voortgezet onderwijs omvat de onderdelen: marktbeschrijving en onderzoeken. De marktbeschrijving omschrijft de branche en geeft ontwikkelingen en trends weer.

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.