Meerwaardetoetsen DBFM

Toon pagina in menu

Om bij de contractkeuze tussen onder andere Design & Construct contracten (D&C) en DBFM-contracten afgewogen keuzes te kunnen maken, heeft Rijkswaterstaat het Afweegkader inkoop opgesteld. Met behulp van een Public-private comparator (PPC) en Public sector comparator (PSC) wordt bepaald of een DBFM(O) contract meerwaarde biedt ten opzichte van D&C contracten. Het Afweegkader inkoop zorgt zo in een vroeg stadium voor een helder inkoopprogramma, op basis van een duidelijke en transparante besluitvorming. 

Public-private comparator (PPC)

De PPC is verplicht voor alle Rijkswaterstaat projecten boven de 60 miljoen euro en  wordt ingezet voorafgaand aan een aanbesteding. De PPC maakt het mogelijk om verschillende oplossingsvarianten kwantitatief en kwalitatief met elkaar te vergelijken. Daartoe wordt een businesscase opgesteld. Voor de aan te leggen en te onderhouden infrastructuur wordt doorgaans een traditioneel contract vergeleken met een PPS-contract over de gehele duur van het project.

Een PPC bestaat uit vier modules:

  • Het opstellen van een startnotitie met projectcontext en uitgangspunten.
  • Een kwalitatieve analyse van de verschillen tussen de te vergelijken contractvormen. De mogelijkheid om risico's te managen spelen een belangrijke rol in deze afweging.
  • Een kwantitatieve analyse door verschillen uit de kwalitatieve analyse uit te drukken in tijd en geld.
  • Opstellen van een eindrapportage met conclusies en aanbevelingen.

Public Sector Comparator (PSC)

Toont de PPC financiële meerwaarde aan voor gebruik van een DBFM-contract dan kiest Rijkswaterstaat, in beginsel voor DBFM. Zijn er goede redenen om desondanks niet voor PPS te gaan, dan dient dit te worden gemotiveerd.

De Public Sector Comparator (PSC) kan pas worden ingezet als een DBFM-contract wordt aanbesteed. Het instrument heeft een aantal doelstellingen. Het helpt om de totale kosten en risico's over de levenscyclus van een project zichtbaar te maken. De PSC maakt het verder mogelijk om private biedingen met elkaar te vergelijken en te beoordelen of PPS-uitvoering voordeliger is dan publieke uitvoering van het project.

Afweegkader Inkoop   op rijkswaterstaat.nl
Public-private comparator (PPC en PSC)   op rijkswaterstaat.nl
Meer informatie: DBFM contracten