Diensten van Algemeen Economisch Belang - DAEB

Toon pagina in menu

In de praktijk gebeurt het veelvuldig dat vanuit de zijde van gemeenten de wens wordt geuit dat (concurrerende) zorgaanbieders met elkaar samenwerken met het oog op borging van de publieke belangen zoals continuïteit, toegang en kwaliteit van zorgverlening. Hier kan het instrument Diensten van Algemeen Economisch Belang uitkomst bieden. Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) zijn economische diensten die een publiek belang dienen. (juli 2014)

Deze handreiking is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand gekomen en is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en juridisch medewerkers bij decentrale overheden en andere publieke instellingen. De handreiking geeft een actueel overzicht van de huidige mogelijkheden die Europese regelgeving op het gebied van financiering en uitvoering van DAEB biedt.

Voorbeelden

Voorbeelden van DAEB zijn onder meer:

  • Re-integratiediensten
  • Sociale woningbouw
  • Regionale omroepen
  • Leerlingenvervoer
  • Zorgverlening in het kader van de Wmo
  • Het stimuleren van sporten bij sportverenigingen en het beheer van een sportaccommodatie

Handreiking

Diensten van Algemeen Economisch Belang   op europadecentraal.nl