Memorie van Toelichting gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De Memorie van Toelichting geeft uitleg bij het wetvoorstel Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 in werking getreden.

Meer informatie over de Aanbestedingswet vindt u in het dossier: Aanbestedingswet.

Publicatie in staatscourant