Aan welke eisen moet de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering voldoen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering moeten gecertificeerde instellingen aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de gecertificeerde instelling een voogd, gezinsvoogd of een jeugdreclasseerder inzetten bij de uitvoering van deze taken. Deze medewerkers zorgen voor het eerste contact met de jeugdige en zijn ouders of voogd.

Maatregelen jeugdbescherming  op rijksoverheid.nl
Beslissen over hulp  op nji.nl
Jeugdwet (ho 4)  op wetten.nl

Voorbeelden kwaliteitseisen

Voorbeelden van deze kwaliteitseisen zijn:

Contact bij voogdij

De gecertificeerde instelling moet een voogd aanwijzen. Dat moet binnen 5 werkdagen nadat de instelling de voogdij heeft gekregen. In deze periode legt de voogd contact met de jeugdige en zijn ouders. Daarbij meldt de voogd welke medewerker hem of haar vervangt bij afwezigheid.

Voogdijmaatregel  op nji.nl

Contact bij ondertoezichtstelling

De gecertificeerde instelling moet een gezinsvoogd aanwijzen. Dat moet binnen 5 werkdagen nadat de instelling belast is met de ondertoezichtstelling. In deze periode legt de gezinsvoogd contact met de jeugdige en zijn ouders. Daarbij meldt de gezinsvoogd welke medewerker hem of haar vervangt bij afwezigheid. In sommige situaties kan de gecertificeerde instelling een andere gezinsvoogd aanwijzen. Dat kan de instelling zelf doen of op verzoek van de jeugdige of zijn ouders of voogd. De gezinsvoogd moet de jeugdige en zijn ouders informeren over de rechtsmiddelen die zij hebben tegen een schriftelijke aanwijzing of een uithuisplaatsing.

Ondertoezichtstelling  op nji.nl
Ondertoezichtstelling en gezinsvoogd  op regelhulp.nl

Contact bij jeugdreclassering

De gecertificeerde instelling moet een jeugdreclasseerder aanwijzen. Dat moet binnen 5 werkdagen nadat de instelling belast is met de jeugdreclassering. In deze periode legt de jeugdreclasseerder contact met de jeugdige en zijn ouders. Daarbij meldt de jeugdreclasseerder welke medewerker hem of haar vervangt bij afwezigheid. De jeugdreclasseerder moet de jeugdige informeren en doorverwijzen naar een gecertificeerde instelling of een andere gezinsvoogd aanwijzen. Dat kan de instelling zelf doen of op verzoek van de jeugdige of zijn ouders of voogd. De gezinsvoogd moet de jeugdige en zijn ouders informeren over de rechtsmiddelen die zij hebben tegen een schriftelijke aanwijzing of een uithuisplaatsing. 

Jeugdclassering  op jeudgzorgnederland.nl
Jeugdclassering: wie doet wat  op nji.nl

Plan van aanpak bijstellen

Bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering moeten gecertificeerde instellingen werken volgens een plan van aanpak. Minimaal 1 keer per jaar bekijkt de instelling of aanpassing van het plan nodig is. Dat voorkomt dat het plan niet meer aansluit op de hulp die nodig is.

Plan van aanpak Jeugdreclassering  op inspectievenj.nl

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart