Hoe gaat u als gemeente om met de risicoaansprakelijkheid van zorgaanbieders?

Toon pagina in menu

Antwoord:

In de Gids Proportionaliteit is vastgelegd dat het niet proportioneel is als een aanbestedende dienst de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op geen enkele wijze limiteert. De aansprakelijkheid van een opdrachtnemer kan u in soort, hoogte en duur beperken. Bij de beoordeling welke limitering van aansprakelijkheid proportioneel is, houdt u in ieder geval rekening met de aard en omvang van de opdracht.

Het betreft hier vooral reële risico's die zich tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen voordoen en de gebruikelijke aansprakelijkheidsbepalingen in de betreffende branche.

Proportionele verdeling risico's

In de uitspraak van het Hof van 14 februari 2017 in een zaak tussen de gemeente Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem (ECLI:NL:GHDHA:2017:260) heeft het Hof bepaald dat een reële allocatie van risico's met zich brengt dat op voorhand duidelijkheid moet worden gecreëerd over de vraag hoe wordt omgegaan met een niet aan de opdrachtgever te wijten overschrijding van het budget. Het is niet toegestaan om in de uitvraag van een aanbesteding voor jeugdhulp het volledig risico van een overschrijding van (plafond)budgetten - voor rekening en risico - bij de marktpartij neer te leggen. Een dergelijke handswijze is in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. Er dient sprake te zijn van een proportionele allocatie van risico's tussen partijen.

Uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2017:260  op rechtspraak.nl

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart