Hoe past u als gemeente het Open House systeem toe?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een systeem kwalificeert als Open House indien het onder onderstaande voorwaarden is ingericht:

  • U dient een openbare (voor)aankondiging te doen. Dit kan bijvoorbeeld via de eigen website. Een vooraankondiging op TenderNed ligt minder voor de hand, aangezien een Open House geen aanbestedingsprocedure is waarbij een overheidsopdracht in de markt wordt gezet. In de praktijk blijkt echter dat TenderNed toch regelmatig wordt gebruikt om Open House systemen te publiceren nu een vergelijkbaar alternatief ontbreekt.
  • Tijdens de openstelling van het systeem dient u overeenkomsten te sluiten met iedere aanbieder die zich ertoe verbindt de zorg te leveren tegen vooraf vastgestelde prijs- en/of kwaliteitsvoorwaarden.
  • U maakt geen selectie onder de belangstellende aanbieders en staat hen toe tot dat systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd ervan.
  • U sluit een schriftelijke overeenkomst met elke aanbieder die voldoet aan en akkoord gaat met de voorwaarden. Individuele opdrachten verleent u op basis van die overeenkomst nadat een ander dan u de betreffende aanbieder uitkiest om een voorziening aan te bieden (meestal de inwoner en soms de rechter). Indien u zelf de zorgaanbieder kiest is mogelijk sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht.

Meer informatie: Open House als inkoopmethodiek

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart