Hoe past u als gemeente de procedure voor sociale en andere specifieke diensten boven de drempel toe?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Boven het Europese drempelbedrag van 750.000 euro heeft u de verplichting een (voor)aankondiging te doen, hierin technische specificaties, eisen en normen op te nemen en na het doorlopen van de procedure de gunning van de opdracht te publiceren. Hierbij gelden in ieder geval de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht zoals vastgelegd in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit.

Deel 2 van de wet geldt deels ook voor sociale en andere specifieke diensten. Bij toepassing van de procedure houdt u rekening met de in artikel 2.39 lid 2 genoemde paragrafen en afdelingen van hoofdstuk 2.3 van de Aanbestedingswet 2012.

Inrichting procedure

Afgezien van bovengenoemde vormvereisten, bent u vrij bij de inrichting van de procedure. U dient in de (voor)aankondiging via het elektronische aanbestedingsplatform wel aansluiting te zoeken bij één van de bestaande Europese procedures, aangezien het Europese aankondigingsformulier dit vereist. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mededingingsprocedure met onderhandeling welke veel ruimte biedt voor partijen om verschillende oplossingen aan te dragen en deze in dialoog/onderhandeling met de markt uit te werken.

Meer informatie:
Europese standaardprocedures 
Europese specifieke procedures 

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart