Hoe past u als gemeente de procedure voor sociale en andere specifieke diensten onder de drempel toe?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Voor opdrachten onder de Europese drempelbedragen gelden de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht zoals vastgelegd in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. Onder de grens van 750.000 euro heeft u meer vrijheid bij de keuze van de procedure dan daarboven. Voor het plaatsen van opdrachten onder de drempel kan u kiezen voor een enkelvoudige of meervoudige onderhandse procedure, of een nationale (openbare of niet-openbare) procedure.

U kunt evenwel ook hier kiezen voor bijvoorbeeld een concurrentiegerichte dialoog of de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Gids Proportionaliteit

In de Gids Proportionaliteit is een voetnoot opgenomen dat de Gids Proportionaliteit ook van toepassing is op sociale en andere specifieke diensten. Niet duidelijk is hoe u de Gids Proportionaliteit moet toepassen voor opdrachten met een waarde onder het Europese drempelbedrag van 750.000 euro, exclusief BTW. Het ligt voor de hand dat hoe dichter de geraamde opdrachtwaarde bij het drempelebdrag van 750.000 euro ligt, hoe eerder u de nationale procedure met voorafgaande bekendmaking toepast.

Meer informatie:
Sociale en andere specifieke diensten 
Nationale procedures 

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart