Hoe specificeert u als gemeente uw uitvraag?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Specificeren is het nader beschrijven en vastleggen van de inkoopbehoefte in een vraagspecificatie. De eisen en wensen die de gemeente in zijn vraagspecificatie opneemt, bepalen hoe en of de markt aan de inkoopbehoefte kan voldoen. Bij het specificeren neemt u als gemeente beslissingen, waarmee u de uitkomst van de procedure in hoge mate bepaalt.

De markt zal u aanbieden waar uw gemeente om heeft gevraagd.

Voorbeeld specificaties

U stelt bijvoorbeeld kwaliteitseisen aan de dienstverlening voor huishoudelijk hulp

  • ervaring met huishoudelijk hulp, goed om kunnen gaan met mensen, cliëntvriendelijkheid, beheersing van de Nederlandse taal en het kunnen stimuleren van zelfredzaamheid,
  • er kunnen er ook extra eisen worden gesteld, zoals het hebben van basale kennis van het ziektebeeld van een cliënt.

Eisen

Daarnaast stelt u bijvoorbeeld de volgende eisen:

  • een verklaring omtrent gedrag,
  • een acceptatieplicht voor cliënten,
  • een signaleringsplicht ten aanzien van de achteruitgang van cliënten,
  • garantie voor de continuïteit van de overeengekomen ondersteuning gedurende ziekte- en vakantieperiodes,
    Dat betekent dat vervanging goed en tijdig geregeld moet worden en dat de communicatie naar de klant hierover helder en eenduidig is.
  • eisen ten aanzien van communicatie en bereikbaarheid,
  • procedures voor klanttevredenheid, incidenten en calamiteiten.

Meer informatie: Fase 1 Voorbereiden - Specificeren
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

 Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart