Hoe wordt de toegang tot jeugdhulp geregeld?

Toon pagina in menu

Antwoord:

U bent als gemeente verantwoordelijk voor het regelen van toegang tot de beschikbare vormen van jeugdhulp. De wet laat u daarin vrij. U moet in ieder geval een instantie hebben met deskundigen, die adviseert over de noodzaak van jeugdhulp en deze inzet als de jeugdige of zijn ouder inderdaad jeugdhulp nodig heeft.

U kunt zelf de toegangsport zijn tot de jeugdhulp, maar er zijn ook andere toegangswegen op grond van de Jeugdwet, namelijk:

  • via een gecertificeerde instelling, de rechter, het Openbaar Ministerie, of een justitiële jeugdinrichting;
  • via een huisarts, medisch specialist of jeugdarts;
  • via het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Veilig Thuis  op veiligthuis.nl

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart