In hoeverre is de Jeugdwet van belang voor inkopen en aanbesteden in het sociaal domein?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Uit het wettelijk kader volgt dat u als gemeente samengevat met 5 hoofdzaken rekening moet houden bij het vormgeven en inrichten van de voorzieningen uit hoofde van de Jeugdwet:

  • het garanderen van een voldoende kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod op grond van de op gemeenten rustende jeugdhulpplicht (resultaatverplichting),
  • het waarborgen van de continuïteit van de voorzieningen en de hulpverleningsrelatie,
  • het waarborgen van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening,
  • het rekening houden met de individuele kenmerken van de zorgbehoefte en keuzevrijheid bieden aan de inwoners van de gemeente (passende zorg en ondersteuning).

Meer informatie:
Decentralisatie sociaal domein-Jeugdwet 
Jeugdwet  op wetten.nl

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart