Kan een subsidieaanvrager bezwaar maken tegen een afwijzing van zijn subsidie aanvraag?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Aanvragers van wie de subsidieaanvraag is afgewezen en die de subsidiebeschikking willen aanvechten kunnen hiertegen bezwaar maken. U moet een afwijzing motiveren. De motivering geeft niet alleen inzicht in de reden van afwijzing, maar ook in de redenen van toekenning van andere aanvragen.

De afgewezen subsidieaanvragers dienen met een hoorzitting in de gelegenheid te worden gesteld hun bezwaarschrift toe te lichten. Vervolgens besluit u op het bezwaarschrift met een beschikking op bezwaar. Tegen deze beschikking kan degene die bezwaar heeft ingesteld vervolgens beroep aantekenen bij de bevoegde bestuursrechter.

Bezwaar en beroep Algemene wet bestuursrecht (ho6)  op wetten.nl

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart