Kunt u als gemeente voor vragen terecht bij het kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein beantwoordt onder meer vragen. Gemeenten hebben aangegeven brede ondersteuning te willen bij het oplossen van de vele vraagstukken met subsidiering en inkoop. De bij het sociaal domein betrokken departementen BZK, VWS en vanuit de gemeenten Netwerk Directeuren Sociaal Domein zien het belang van een goede ondersteuning in de vorm van een kennisloket sociaal domein, waar gemeenten terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en specifieke expertise. PIANOo is gevraagd een kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein in te richten.

Vragenloket

Via het vragenloket van PIANOo kunnen alle inkoopvragen voorgelegd worden aan juridische experts en vakexperts. De meeste vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar @email.

Andere organisaties

Ook kunt u met vragen bij andere organisaties terecht zoals bijvoorbeeld:

Europa Decentraal  op europadecentraal.nl
Vereniging Nederlandse Gemeenten  op vng.nl

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart