Mag u als gemeente een raamovereenkomst of nadere overeenkomst verlengen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Als een raamovereenkomst eenmaal Europees is aanbesteed, kunt u onder de daarin gestelde voorwaarden voor een bepaalde periode (maximaal 4 jaar) nadere opdrachten plaatsen. U hoeft deze nadere opdrachten (onder of boven de drempel) dus niet opnieuw afzonderlijk nationaal of Europees aan te besteden.

Alleen in bijzondere omstandigheden kan een raamovereenkomst voor langer dan 4 jaar worden aangegaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in een branche waarbij het afschrijven van producten over een langere tijd gebruikelijk is. Uitzonderingsgevallen moeten deugdelijk gemotiveerd zijn.

Opdracht tijdens looptijd

U mag een opdracht verstrekken gedurende de hele looptijd van een raamovereenkomst. Een nadere opdracht kan tot op de laatste dag van de looptijd van de raamovereenkomst gegund worden. De maximale looptijd van een nadere opdracht is niet voorgeschreven in de Aanbestedingswet 2012. Een nadere opdracht kan dus de looptijd van de raamovereenkomst (ruim) overschrijden. Het is niet de bedoeling dat nadere overeenkomsten verlengd worden. Dat druist in tegen de gedachte achter de raamovereenkomsten, namelijk dat binnen een vaste groep contractpartners elke nieuwe opdracht in concurrentie wordt opengesteld

Meer informatie: Fase 1 Voorbereiden–Mogelijke procedures-Raamovereenkomsten

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart