Voor welke situatie binnen het sociaal domein zijn subsidies geschikt?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Subsidies zijn geschikt om de realisatie van bepaalde activiteiten binnen het sociaal domein te stimuleren, die zonder de verstrekte subsidie niet of moeilijk tot stand zouden komen. Het gaat dan vooral om activiteiten waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt omdat deze (nog) niet rendabel zijn voor marktpartijen.

Sommige zorgvoorzieningen, zijn zonder subsidie van uw gemeente wellicht niet mogelijk of zijn niet goed betaalbaar voor de inwoners van uw gemeente. Met een subsidie geeft u een tegemoetkoming in de kosten met als doel het leveren van bepaalde zorgvoorzieningen binnen uw gemeente te stimuleren. De subsidieontvanger kan een zorgaanbieder zijn maar ook een inwoner van uw gemeente.

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart