Voor welke situaties binnen het sociaal domein is (quasi) inbesteden geschikt?

Toon pagina in menu

Antwoord:

(Quasi) inbesteden is geschikt voor die taken die u zelf uitvoert zonder daar derden voor in te hoeven schakelen, zoals bijvoorbeeld administratieve of coördinerende zorgtaken. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een bedrijfsuitvoeringsorganisatie, die ten behoeve van verschillende gemeenten de administratieve afwikkeling van wijkteams centraal verwerkt.

Door deze taken niet uit te besteden aan een derde partij maar deze door een (semi-) eigen dienst uit te laten voeren, zijn de lijntjes het kortst. Verder kunt u door taken binnenshuis uit te voeren aan een betere kennisopbouw (en kennisborging) doen, zijn integriteitsrisico's beter beheersbaar en zijn de transactiekosten lager.

Beperkte uitleg

U moet de uitzondering van (quasi-) inbesteding beperkt uitleggen. Aan het doel van de Europese aanbestedingsregels, te weten openstelling van de markt voor overheidsopdrachten voor (grensoverschrijdende) concurrentie en het bevorderen van de mededinging op deze markt, mag u geen afbreuk doen. Het uitbesteden van bedrijfsprocessen die niet tot de uw kernactiviteiten behoren, kan ook voordelen opleveren. Het neemt een gemeente werk uit handen, kan leiden tot kostenefficiency en tot meer flexibiliteit en kwaliteit.

Meer informatie: Maak of koopbeslissing

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart