Waarom is het onderscheid tussen overheidsopdracht en subsidie relevant?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het is voor het juridische kader relevant om vast te stellen of u een overheidsopdracht in de markt zet of een subsidie verstrekt. Subsidie is een bestuursrechtelijke activiteit waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Een overheidsopdracht is daarentegen privaatrechtelijk van aard. Hierop is onder meer de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Bij een subsidierelatie is het vorderen van nakoming lastiger dan bij een overheidsopdracht. Al kunt u ter uitvoering van een beschikking tot subsidieverlening ook een uitvoeringsovereenkomst sluiten. De mogelijkheid nakoming te vorderen kan ook rechtstreeks volgen uit de zorgwet waarop u uw subsidieregeling baseert. Met een subsidie geeft u een tegemoetkoming in de kosten en is geen sprake van een marktconforme betaling van een door de zorgaanbieder geleverde prestatie.

Meer informatie:
Visie: Subsidie of overheidsopdracht?
Overheidsopdracht (of subsidie)

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart