Wanneer en hoe past u als gemeente raamovereenkomsten toe?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer aanbieders met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten. U spreekt voor de looptijd van de overeenkomst een aantal voorwaarden af (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd) waaronder u de opdrachten (nadere overeenkomsten) gunt.

Toepassing raamovereenkomst

Raamovereenkomsten zijn bij uitstek geschikt voor het contracteren van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, omdat vooraf niet goed is in te schatten hoe groot het af te nemen aantal uren is en welke aanbieder capaciteit heeft. U heeft daarbij geen afnameverplichting. Het is verstandig om voor alle duidelijkheid in de aanbestedingsdocumenten en de raamovereenkomst te vermelden dat u zich het recht voorbehoudt geen opdrachten onder de raamovereenkomst te verstrekken.

Reikwijdte

Mocht u wel overgaan tot het plaatsen van een opdracht die onder de reikwijdte van de raamovereenkomst valt, dan moet u die opdracht plaatsen bij de partij(en) van de raamovereenkomst. Het uitwijken naar andere deelnemers op de markt die niet meegedaan hebben aan een Europese aanbesteding is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan, en dan gelden de nationale of Europese aanbestedingsregels onverkort.

Nieuwe toetreders en splitsingverbod

Het is bij een raamovereenkomst niet toegestaan dat nieuwe zorgaanbieders tussentijds toetreden tot de raamovereenkomst. Het is ook niet toegestaan raamovereenkomst in tijd te splitsen met als enkel doel onder de toepassing van de aanbestedingsregels uit te komen.

Meer informatie: Fase 1-Voorbereiden-Mogelijke proecdures-Raamovereenkomsten
Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart