Wanneer is aanbesteden binnen het sociaal domein verplicht?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De keuze om bij het leveren van zorgvoorzieningen gebruik te maken van derden en daarvoor overeenkomsten aan te gaan, volgt uit het gemeentelijk zorgbeleid. U kunt dit doen door overheidsopdrachten te plaatsen of door overeenkomsten in het kader van de 'open house' systematiek te sluiten dan wel door te kiezen voor het subsidie instrument.

Aanbesteden

Als u voornemens bent om een overheidsopdracht te verstrekken voor het inkopen van zorgvoorzieningen, bent u verplicht om de Aanbestedingswet 2012 na te leven. Afhankelijk van de waarde van een overheidsopdracht zult u een Europese procedure dan wel een nationale procedure met voorafgaande bekendmaking of een enkelvoudige/meervoudig onderhandse procedure moeten volgen. Maar ook als u verplicht bent een Europese procedure te volgen, kunt u onder bepaalde omstandigheden voor een specifieke procedure kiezen waarbij ruimte bestaat voor een dialoog met de markt. Denk hierbij aan de mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap.

Meer informatie: 
Verplicht aanbesteden van zorg in het sociaal domein? 
Fase 1 Voorbreiden-Mogelijke aanbestedingsprocedures

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart