Wanneer is er sprake van (verboden) Europese staatsteun?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Wanneer u op enige wijze een (financieel) voordeel verstrekt aan een zorgaanbieder, bijvoorbeeld doordat deze aanspraak maakt op een subsidie of doordat een betalingsverplichting wordt kwijtgescholden, verleent u staatssteun aan deze zorgverlener.

Dit is niet per definitie verboden: een bepaalde mate van steunverlening is toegestaan. Bijvoorbeeld staatsteun onder een bepaald bedrag (de-minimissteun), steun die valt onder de (Europese) algemene groepsvrijstellingsverordening of andere vrijstellingsverordeningen en door de Europese Commissie goedgekeurde staatssteun.

Staatsteun analyse

Het is belangrijk om altijd het risico van verboden steunverlening voor ogen te houden bij de keuze uit het beschikbare instrumentarium. Het is verstandig om voor de keuze van het subsidie instrument een grondige staatsteun analyse te doen. Dit om te voorkomen dat u achteraf bij de zorgaanbieder moet terugvorderen wegens op onrechtmatige wijze verstrekte staatsteun.

Staatssteun  op minbuza.nl
Staatssteun  op europadecentraal.nl

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart