Wat houdt de jeugdhulpplicht in voor gemeenten?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Deze plicht houdt in dat de gemeente een voorziening moet treffen bij het opgroeien, de zelfredzaamheid of deelname aan de maatschappij als de jeugdige of ouders dit nodig hebben. Het is aan de gemeente om te bepalen hoe ze invulling willen geven aan deze verplichting. De geboden jeugdhulp moet wel tot een bepaald resultaat leiden.

De jeugdige moet met de geboden hulp in staat worden gesteld om:

  • gezond en veilig op te groeien;
  • te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn;
  • maatschappelijk te participeren.

Jeugdhulp

Jeugdhulp omvat allerlei vormen van ondersteuning aan jeugdigen en/of hun ouders. Het varieert van lichte vormen van ondersteuning, maar ook om zware vormen van zorg. Bijvoorbeeld hulp aan huis (ambulante zorg) bij gezinsproblemen, pleegzorg en het verblijf in een jeugdinstelling. Beschikbaarheid van diverse vormen van jeugdhulp verschilt per gemeenten. U moet in uw eigen beleid vaststellen welke vormen van jeugdhulp in uw gemeente te krijgen zijn.

Meer informatie: Decentralisatie sociaal domein

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart