Wat is bestuurlijk aanbesteden?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bestuurlijk aanbesteden is een veelgehoorde term binnen het sociaal domein. Bestuurlijk aanbesteden is géén wettelijke term of aanbestedingsprocedure. Het is een verzamelterm voor de inkoop van voorzieningen in het sociaal domein die door de praktijk is gecreëerd onder het voormalig verlichte IIB regime, zoals dat van toepassing was voor 18 april 2016.

Het systeem beoogde flexibiliteit te stimuleren en bood u de mogelijkheid de dialoog aan te gaan met aanbieders bij het inkopen van diensten binnen het sociaal domein.

Dialoog

Met het verdwijnen van het IIB regime is de grondslag voor het bestuurlijk aanbesteden komen te vervallen. De Aanbestedingswet 2012 kent echter ook zonder bestuurlijk aanbesteden voldoende mogelijkheden om een dialoog aan te gaan met de markt. Denkt u aan de concurrentiegerichte dialoog, het innovatiepartnerschap en de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Praktijk

Gemeenten maken in de huidige praktijk gebruik van bestuurlijk aanbesteden 3.0. Deze methodiek lijkt naar de mening van PIANOo sterk op Open House en heeft feitelijk niets van doen met het aanbesteden van overheidsopdrachten. Deze methode is onder gelijke voorwaarden toepasbaar als de Open House systematiek.

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart