Wat is de doelstelling van de Wmo 2015?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De doelstelling van de Wmo 2015 is maatschappelijke ondersteuning te bieden, zodat de bewoners van een gemeente zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet.

De Wmo 2015 is bedoeld voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken omdat ze niet op eigen kracht kunnen meedoen aan de maatschappij. Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning.

Meer informatie: Decentralisatie sociaal domein-Wmo 2015
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart