Wat is het onderscheid tussen (quasi) inbesteden en aanbesteden?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Met een aanbesteding selecteert een gemeente een zorgaanbieder uit de markt om een contract mee af te sluiten. (Quasi) inbesteden daarentegen is geen vorm van aanbesteden maar een manier om de taak hetzij zelf, hetzij door een aan uw gemeente gelieerde rechtspersoon te laten uitvoeren.