Wat is innovatiegericht inkopen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Innovatiegericht inkopen staat voor een (semi)overheid die kiest voor een innovatieve oplossing voor het uitvoeren van haar overheidstaak. Innovaties die de overheid inkoopt op de markt en/of laat ontwikkelen door de markt met bijpassend budget. Door innovatiegericht in te kopen kan de overheid 'eerste klant' zijn voor het bedrijfsleven.

Keuze voor innovaties

Aanleiding voor overheden om te kiezen voor innovaties is een wens om overheidstaken efficiënter en effectiever uit te willen voeren, of maatschappelijke transities en technologische ontwikkelingen, die maken dat overheidstaken op een andere wijze moeten worden ingevuld. Veelal gaat dit om radicale innovaties welke in de nabije toekomst (3 tot 7 jaar) gewenst zijn, waarvoor nu acties ondernomen moeten worden. Voor innovatiegericht inkopen is het essentieel dat inkopende overheden voldoende ruimte hebben om innovatieve oplossingen een kans te bieden. Een vroegtijdige marktdialoog is voor innovatiegericht inkopen essentieel.

Innovatiegericht en innovatief

De term innovatiegericht inkopen wordt vaak verward met innovatief inkopen. Bij innovatiegericht inkopen staat het resultaat voorop; er wordt een innovatie ingekocht. Bij innovatief inkopen gaat het om het innovatief inrichten van het inkoopproces. Vaak wordt voor innovatiegericht inkopen gebruik gemaakt van een innovatief inkoopproces. Beide gaan daarom vaak samen: nieuwe procedures en werkwijzen om innovaties een kans te bieden.

Meer informatie:
Fase 1 Voorbereiden – Europese specifieke procedures 
Kansrijke actuele thema's innovatiegericht inkopen

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart