Wat zijn CPV codes en welke gelden binnen het sociaal domein?

Toon pagina in menu

Antwoord:

CPV staat voor 'Common Procurement Vocabulary' en is een classificatiesysteem voor werken, leveringen of diensten specifiek voor overheidsopdrachten. Alle mogelijke soorten categorieën overheidsopdrachten hebben in deze systematiek een eigen code gekregen. Dit maakt het voor zorgaanbieders binnen het sociaal domein mogelijk opdrachten te identificeren. Hiermee wordt voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over het voorwerp van de opdracht.

De procedure voor sociale en andere specifieke diensten is alleen van toepassing op de diensten die vallen onder de CPV codes opgenomen in Bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU.

Meer informatie: Overzicht CPV-codes van sociale en specifieke diensten

 

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart