Wat zijn geschiktheidseisen en hoe gaat u als gemeente daarmee om?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Door het vastleggen van bepaalde (minimum)geschiktheidseisen kunt u bepalen welk type zorgaanbieder in aanmerking komt om een opdracht uit te voeren. Daarbij gaat het zowel om de financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, als om de beroepsbevoegdheid van de zorgaanbieder.

Welk type zorgaanbieder geschikt is voor het uitvoeren van de opdracht volgt veelal uit een marktoriëntatie. In het sociaal domein is een veel voorkomende technische geschiktheidseis: kennis en ervaring met doelgroep, problematiek en bijbehorende dienstverlening. Aan de hand van referentieopdrachten (in beginsel één per gevraagde kerncompetentie) kan de zorgaanbieder aantonen dat hij aan deze eisen voldoet.

Voorbeelden geschiktheidseisen

Bij geschiktheidseisen kunt u denken aan:

  • Ervaring met dienstverlening van ten minste 600 cliënten op jaarbasis in het kader van een Wmo 2015-contract schoonmaakondersteuning en ten minste 100 cliënten voor wat betreft begeleiding (individueel en groep).
  • Het bestrijken van een werkgebied/gemeente met minimaal 11.000 inwoners, in het kader van een Wmo 2015 contract schoonmaakondersteuning en -begeleiding.
  • Het hebben van een voldoende beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie: Geschiktheidseisen
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart