Wat zijn de mogelijkheden om de markt te verkennen of te consulteren?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Voor het opstellen van specificaties is een marktverkenning of marktonderzoek onontbeerlijk. Doel van deze analyse is onder meer om vast te stellen, wat de markt kan bieden, of er voldoende aanbieders zijn, welke procedure het meest geschikt is en/of de gestelde specificaties haalbaar is.

Twee typen van marktanalyse zijn desk research (bijvoorbeeld via internet) en field research (bijvoorbeeld spreken met marktpartijen of intermediairs).

Specificaties niet mogelijk

Het is niet altijd mogelijk om specificaties te maken op basis van een marktanalyse. Bijvoorbeeld omdat hetgeen dat u wilt inkopen nieuw is, of omdat het niet mogelijk is een prijs vast te stellen. In dat geval kunt u een marktconsultatie houden of technische dialoog voeren. Dit om de eisen en wensen helder te krijgen of een budget/raming vast te kunnen stellen. Deze dialogen gaan vooraf aan de daadwerkelijke aanbestedingsprocedure.

Documenten:
Handreiking marktconsultatie
Brochure Ken de Markt en Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop
Fase 1 Voorbereiden- Markt betrekken

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart